Σχετικά με το έργο

Ο κύριος στόχος του έργου FAIR είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας στη Νότια Αφρική μέσω της ανάπτυξης, της έρευνας και εφαρμογής προσαρμοσμένων στις υπάρχουσες ανάγκες προγραμμάτων σπουδών, μαθημάτων, μαθησιακού υλικού και εκπαιδευτικών εργαλείων, τόσο σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης, στον τομέα των τεχνολογιών αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα FAIR φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πτυχιούχους μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους και φυσικούς επιστήμονες, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενεργειακής φτώχειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει διαφορετικές πηγές γνώσεων αλλά και την απαραίτητη εμπειρία, που απαιτούνται στον κλάδο της ενεργειακής απόδοσης/ασφάλειας. Παρέχει εκπαίδευση προσανατολισμένη σε μια διεπιστημονική κατανόηση σε ένα περιβάλλον προσανατολισμένο στην έρευνα με στενή συνεργασία με το βιομηχανικό περιβάλλον και το περιβάλλον χάραξης πολιτικής.