Σχετικά με το έργο

Ο κύριος στόχος του έργου FAIR είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας στη Νότια Αφρική μέσω της ανάπτυξης, της έρευνας και εφαρμογής προσαρμοσμένων στις υπάρχουσες ανάγκες προγραμμάτων σπουδών, μαθημάτων, μαθησιακού υλικού και εκπαιδευτικών εργαλείων, τόσο σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης, στον τομέα των τεχνολογιών αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα FAIR φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πτυχιούχους μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους και φυσικούς επιστήμονες, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενεργειακής φτώχειας.

Διάβασε περισσότερα

karsten wurth 0w uTa0Xz7w unsplash (1)

Εταίροι

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8